Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 đến hết ngày 16/4/2017
Ngày đăng 10/04/2017 | 08:31 AM  | Lượt xem: 1800

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/4/2017)
9h30 Lam việc với đoàn doanh nghiệp REI với chủ đề: "How the best Leaders Lead" Cán bộ, giảng viên quan tâm Phòng KH và HT Giảng đường 405  
Thứ Ba (ngày 11/4/2017)
9h00  Làm việc với đoàn doanh nghiệp REI với chủ đề: "Strategic thinking" Cán bộ, giảng viên quan tâm Phòng KH và HT Giảng đường 306  
Thứ Tư (ngày 12/4/2017)
10h00 Làm việc với WB Giám đốc, các đ/c: Vinh, Tú Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với trường Porland về chính sách phát triển xanh Các đ/c: Phúc Hạnh, Hoài, Hòa Phòng KH và HT P.505  
Thứ Năm (Ngày 13/4/2017)
Thứ Sáu (ngày 14/4/2017)
15h00 Làm việc với PA83  Lãnh đạo phòng PA83, Ban Chỉ huy đội, Phó Giám đốc Nguyên, đ/c: Thành   P.604  
Thứ Bảy (ngày 15/4/2017) 
Chủ Nhật (ngày 16/4/2017) 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA REI