Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2017
Ngày đăng 10/03/2017 | 15:13 PM  | Lượt xem: 1333

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/3/2017 đến 19/3/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/3/2017)
Thứ Ba (ngày 14/3/2017)
Thứ Tư (ngày 15/3/2017)
Thứ Năm (ngày 16/3/2017)
Thứ Sáu (ngày 17/3/2017)
Thứ Bảy (ngày 18/3/2017) 
Chủ Nhật (ngày 19/3/2017)