Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến hết ngày 14/01/2018
Ngày đăng 05/01/2018 | 08:45 AM  | Lượt xem: 1915

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/01/2018)
9h00 Họp về báo cáo tự đánh giá Ban Giám đốc, Trung tâm TTKT, Trưởng các nhóm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 09/01/2018)
8h30-11h30 Giảng chuyên đề: Tổ chức quản lý thu thuế tại Cục thuế Thành phố Hà Nội và những kỹ năng dành cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển khi thực tập tại cơ quan thuế (TS. Nguyễn Xuân Thành, Cục thuế Thành phố Hà Nội) Giảng viên khoa Chính sách công và toàn thể sinh viên lớp CSC5; giảng viên và sinh viên quan tâm PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh  Giảng đường 306  
8h30-10h00 Phổ biến quy định và kế hoạch thực tập cuối khóa Trợ lý, CVHT, sinh viên khóa 5 khoa KHPT Phòng QLĐT Hội trường 702  
8h30-10h00 Phổ biến quy định và kế hoạch thực tập cuối khóa Trợ lý, CVHT, sinh viên khóa 5 khoa Đầu tư và QTDN Phòng QLĐT Giảng đường 405  
13h30-15h00 Phổ biến quy định và kế hoạch thực tập cuối khóa Trợ lý, CVHT, sinh viên khóa 5 khoa KTĐN, TCTT Phòng QLĐT Hội trường 702  
13h30-15h00 Phổ biến quy định và kế hoạch thực tập cuối khóa Trợ lý, CVHT, sinh viên khóa 5 khoa Đấu thầu và CSC Phòng QLĐT Giảng đường 405  
Thứ Tư (ngày 10/01/2018)
8h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 12/2017 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30 Phổ biến quy định và kế hoạch thực tập cuối khóa Trợ lý, CVHT, sinh viên khóa 5 khoa ĐTQT Phòng QLĐT Hội trường 702  
14h00 Làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm Phó Giám đốc Nguyên, Lãnh đạo phòng CT&CTSV và Đoàn thanh niên  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Nói chuyện chuyên đề: Lựa chọn nghề nghiệp vị trí thực tập phù hợp với khả năng và mục tiêu sinh viên  Giảng viên khoa QTDN, toàn thể sinh viên khóa 5 khoa QTDN, giảng viên và sv quan tâm TS. Vũ Thị Minh Luận  Giảng đường 306  
Thứ Năm (ngày 11/01/2018)
8h00 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Các thành viên Hội đồng PGS, TS. Đào Văn Hùng P.505  
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Các thành viên Hội đồng PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh  Giảng đường 406  
13h30-17h30 Giảng chuyên đề: Chính sách công - tiếp cận từ góc nhìn của khoa học tổ chức nhà nước. (ThS.Trần Thị Thanh Thu, Trưởng phòng TCHC, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội) Giảng viên khoa Chính sách công và toàn thể sinh viên lớp CSC5; giảng viên và sinh viên quan tâm PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh  Giảng đường 306  
14h00 Họp tổ công tác liên Bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô Giám đốc Đào Văn Hùng Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Sáu (ngày 12/01/2018)
8h30 Hội nghị tổng kết công tác Đảng  năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ cơ quan Bộ KH và ĐT Đ/c Minh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung Phòng họp Bộ  
10h00 Giám đốc họp tại Bộ   Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ  
13h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Các thành viên Hội đồng GS, TS. Đỗ Kim Chung P.505  
14h00 Nói chuyện chuyên đề: "Lựa chọn vị trí thực tập và cơ hội nghề nghiệp" cho sinh viên khóa 5 khoa KHPT Giảng viên khoa Kế hoạch phát triển và toàn thể sinh viên lớp KHPT5A, KHPT5B; giảng viên và sinh viên quan tâm ThS. Lê Huy Đoàn P.405  
14h00 Nói chuyện chuyên đề: "Kỹ năng và kiến thức cần thiết để khởi nghiệp"; "Vượt qua thất bại khởi nghiệp hướng tới thành công". Giảng viên khoa Đầu tư và toàn thể sinh viên lớp QHPT5; giảng viên và sinh viên quan tâm TS. Nguyễn Thanh Bình Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 13/01/2018)
Chủ Nhật (ngày 14/01/2018)