Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/10/2016
Ngày đăng 22/10/2016 | 09:14 AM  | Lượt xem: 2036

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/10/2016)
8h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 9/2016 Lãnh đạo các đơn vị  Phó Giám đốc
Trịnh Huy Lập
P.505  
14h00 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức và lãnh đạo các khoa có vị trí tuyển dụng   Các thành viên hội đồng, Lãnh đạo các khoa: KTĐN, TCTT, QLĐT, QTDN, ĐTQT, Toán, Luật, Ngoại ngữ Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 25/10/2016)
Thứ Tư (ngày 26/10/2016)
Thứ Năm (ngày 27/10/2016)
8h30 Hội thảo “Future PVcombankker – Cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp của sinh viên APD” Khách mời: Các Trưởng, Phó khoa có sinh viên, toàn thể giảng viên khoa TCTT, Sinh viên khóa 4 khoa TCTT, SV khóa 5 không có giờ học, sv khoa khác quan tâm Đồng chủ trì: Ngân hàng PVcombank, Viện Nhân lực ngân hàng Tài chính, Khoa TCTT Giảng đường 405  
14h00 Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 4, 5, 6 - Sv lớp QTDN khóa 4, 5, 6;
- Sinh viên lớp Tài chính công 4A, 4B, 5A, 5B 
Phòng CT và CTSV P.405 (sv QTDN),
P.702 (sv TCC)
Đề nghị các cố vấn học tập thông báo cho sinh viên 
Thứ Sáu (ngày 28/10/2016): Thi tuyển viên chức đến hết ngày 30/10/2016
9h15 Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2016  Hội đồng thi tuyển, Ban Giám sát, thành viên các Ban phục vụ tổ chức kỳ thi, Lãnh đạo các đơn vị có vị trí tuyển dụng và thí sinh tham dự kỳ thi  Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
12h00 Thi tuyển viên chức năm 2016 Hội Đồng thi tuyển, Ban Giám sát, Ban Đề thi, Ban Coi thi, cán bộ coi thi  và cán bộ, viên chức phục vụ tổ chức thi HĐ thi tuyển viên chức Hội đồng thi P.505;
Thi tại tầng 4
 
Thứ Bảy (ngày 29/10/2016) 
6h00 Thi tuyển viên chức năm 2016 Hội Đồng thi tuyển, Ban Giám sát, Ban Đề thi, Ban Coi thi, cán bộ coi thi  và cán bộ, viên chức phục vụ tổ chức thi HĐ thi tuyển viên chức Hội đồng thi P.505;
Thi tại tầng 4
 
12h00 Thi tuyển viên chức năm 2016 Hội Đồng thi tuyển, Ban Giám sát, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban chấm thi thực hành giảng, cán bộ coi thi  và cán bộ, viên chức phục vụ tổ chức thi HĐ thi tuyển viên chức Hội đồng thi P.505;
Thi tại tầng 4
 
Chủ Nhật (ngày 30/10/2016) 
6h00 Thi tuyển viên chức năm 2016 Hội Đồng thi tuyển, Ban Giám sát, Ban Đề thi, Ban Coi thi, cán bộ coi thi  và cán bộ, viên chức phục vụ tổ chức thi HĐ thi tuyển viên chức Hội đồng thi P.505;
Thi tại tầng 4
 
12h00 Thi tuyển viên chức năm 2016 Hội Đồng thi tuyển, Ban Giám sát, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban phỏng vấn, cán bộ coi thi  và cán bộ, viên chức phục vụ tổ chức thi HĐ thi tuyển viên chức Hội đồng thi P.505
Thi tại tầng 4