null Giới thiệu Khoa Kinh tế - Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

                   

NGÀNH ĐÀO TẠO:           KINH TẾ

MÃ SỐ:                                7310101

CHUYÊN NGÀNH:             ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

          - Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te

          - Liên hệ:

Khoa Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển

+ Địa chỉ: Phòng C.201, trụ sở Học Viện CS&PT, KĐT Sudico Nam An Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Email: khoakinhte@apd.edu.vn                 

+ Điện thoại: 0243.7957355 hoặc 0989992252 (giờ hành chính) 

+ Fanpage:

  • facebook.com/KhoaKinhteAPD
  • https://www.facebook.com/dt.qlda.apd

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về đấu thầu và quản lý dự án; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án hiểu được những vấn đề về đạo đức và rủi ro trong hoạt động đấu thầu, đầu tư dự án; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng tư duy độc lập và năng lực tự tìm tòi, bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

2. Giới thiệu chung Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư

- Tổng số tín chỉ: 128 TC

- Thời gian đào tạo: 3,5-4 năm

- Các học phần chuyên ngành: Thẩm định dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, Đấu thầu mua sắm 2, Đấu thầu qua mạng, Đấu thầu tư vấn, Lập Hồ sơ mời thầu , Đầu tư công, Đầu tư quốc tế, Giám sát và đánh giá dự án, Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, …

- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống: Vận dụng tốt các kiến thức được trang bị để phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động đấu thầu, quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội, các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp; Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống trong đấu thầu, quản lý dự án, sáng tạo trong công việc.

+ Có kỹ năng làm việc độc lập: khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, tư duy phản biện, tư duy hệ thống; có kỹ năng làm việc và tổ chức công việc theo nhóm.

+ Có kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động đấu thầu, quản lý dự án đầu tư phát triển ở cấp độ doanh nghiệp, cấp độ nền kinh tế; nghiên cứu các vấn đề kinh tế dưới góc độ tác động của Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Cơ hội nghề nghiệp:

+ Công tác tại các cơ quan từ cấp Trung ương như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra chính phủ… ở cấp tỉnh, thành phố như: Sở Kế hoạch và Đầu tư; thanh tra nhà nước cấp tỉnh… hoặc ở cấp quận, huyện như: Phòng Tài chính kế hoạch… với công việc là giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu nhà thầu tại các đơn vị có sử dụng vốn nhà nước theo phạm vi phân cấp.

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các nhà thầu trong nước và quốc tế;

+ Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

+ Công tác tại các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương (các cơ quan có dự án đầu tư xây dựng công trình); công tác tại các Ban quản lý dự án khu vực hoặc chuyên ngành với nhiệm vụ là lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia.

+ Công tác tại các tập đoàn lớn có vốn tư nhân trong công tác đấu thầu. làm việc cho các công ty tư vấn về đấu thầu với vai trò tư vấn cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu lựa chọn được nhà thầu xây lắp đáp ứng tất cả yêu cầu và có giá thấp nhất.

3. Ảnh đại diện