null Sinh viên Khoa Chính Sách Công đi thực tế đề tài nghiên cứu khoa học

content:

Sinh viên khoa Chính Sách công đã đi tìm hiểu thực tế những đề tài nghiên cứu, khảo sát những vấn đề xung quanh đề tài.

Vậy hoạt động đi thực tế nghiên cứu khoa học sẽ giúp được gì cho sinh viên trong đề tài nghiên cứu?

- Khi thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học. Sinh viên được bổ sung thêm những kiến thức ngoài sách vở khi nghiên cứu các đề tài khoa học. Quá trình đi khảo sát, điều tra, phỏng vấn … đây thực sự là một trải nghiệm mới về những điều chúng ta quan tâm, yêu thích xung quanh.

- Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên biết cách thực hiện những công việc khoa học như: lập kế hoạch, bố trí thời gian, phân công nhiệm vụ trong nhóm… Điều này sẽ tạo cho chúng ta tư duy logic, biện chứng và cái nhìn bao quát mọi việc - đó là tầm nhìn của người quản lý, của lãnh đạo – điều quan trọng để gia tăng trải nghiệm, cơ sở nền tảng phát triển năng lực làm việc.

- Nghiên cứu khoa học cũng giúp sinh viên có tác phong làm việc tích cực, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong nhóm, cùng nhau giải quyết những khó khăn, rắc rối nảy sinh….

- Nghiên cứu khoa học hỗ trợ sinh viên cải thiện có kinh nghiệm trong việc đọc, tìm tài liệu, cách trích dẫn tài liệu, tổng hợp phân tích báo cáo.…

Chúc các nhóm sinh viên khoa Chính Sách Công hoàn thành thật tốt đề tài nghiên cứu khoa học của mình!

 

 

 

 

 

(Khoa Chính Sách Công)