Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác

Thư mời tham dự diễn đàn "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"
Ngày đăng 01/08/2018 | 09:38 AM  | Lượt xem: 1829

Thư mời tham dự Diễn đàn: "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian: 13h30 -17h00, Thứ Ba, ngày 07 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Chi tiết : Tải tại đây