THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Giấy mời tham dự Diễn đàn "Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:13 AM  | Lượt xem: 593

Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu.
Trên tinh thần đó, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước."

Thời gian: 8h00 Thứ Ba, ngày 06 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Khách sạn Crown Plaza, số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội. 

Đề nghị xác nhận tham dự diễn đàn với nghiên cứu viên Đỗ Thị Hà Anh qua địa chỉ email: dothihaanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0964 088 044.

CHI TIẾT: TẠI ĐÂY