THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Góp ý Dự thảo Quy chế Thu chi nội bộ.
Ngày đăng 27/02/2017 | 10:10 AM  | Lượt xem: 630

Các ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ email: hongquanle271@gmail.com trước ngày 02/3/2017 để tổng hợp trình Ban Giám đốc.

Tải Quy chế TẠI ĐÂY.