THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thời khoá biểu kỳ học bổ sung (đợt 2) học kỳ 2 năm học 2016-2017
Ngày đăng 05/05/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 959


Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới sinh viên Khoá 4,5,6,7 thời khoá biểu kỳ học bổ sung (đợt 2) học kỳ 2 năm học 2016-2017, cụ thể:
- Thời gian học: 3 tuần từ gày 8/5/2017 - 28/5/2017
- Các môn học được mở: 4 môn (Quản lý khu vực công, Toán tài chính, Lý thuyết xác xuất và thống kê toán, Kinh tế lượng)
- Thời khoá biểu chi tiết: file đính kèm
- Thời gian đăng ký học: từ 9h00 ngày 5/5/2017 đến 16h00 ngày 7/5/2017
Học viện đề nghị sinh viên có nguyện vọng học mới, học lại hoặc học cải thiện các môn học trên đăng ký và tham gia học đúng quy định.
Chi tiết TẠI ĐÂY