THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 15/08/2018 | 15:38 PM  | Lượt xem: 992

Căn cứ Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 03/8/2018 về thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018 – 2019 các khóa 6,7,8 hệ đại trà, do số sinh viên đăng ký học không đủ sĩ số nên Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy các lớp học phần đã mở sau:

STT

Lớp học phần

Số tín chỉ

Khóa

1

Đầu tư công(1-1819)_04

2

K6

2

Kinh tế quốc tế(1-1819)_01

2

K6

3

Kinh tế quốc tế(1-1819)_02

2

K6

4

Kinh tế quốc tế(1-1819)_03

2

K6

5

Nghiệp vụ kinh doanh XNK(1-1819)_01

3

K6

6

Thương mại quốc tế(1-1819)_02

2

K6

7

Thương mại quốc tế(1-1819)_04

2

K6

8

Kinh tế phát triển(1-1819)_03

4

K7

9

Phân tích chính sách(1-1819)_01

4

K7

10

Giáo dục thể chất 3(1-1819)_09

1

K8

11

Giáo dục thể chất 3(1-1819)_10

1

K8

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp.

Phòng QLĐT thông báo đến các Cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY