THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thư mời tham dự Hội thảo của Bộ Công thương
Ngày đăng 07/03/2017 | 13:46 PM  | Lượt xem: 909

Thư mời tham dự Hội thảo :" Tham vấn báo cáo Rà soát pháp luật nhượng quyền thương mại và xác định các vấn đề bất cập về chính sách nhượng quyền thương mại tại Việt Nam"

Nội dung: Trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (Dự án NLD), Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Dự án NLD tổ chức Hội thảo :" Tham vấn báo cáo Rà soát pháp luật nhượng quyền thương mại và xác định các vấn đề bất cập về chính sách nhượng quyền thương mại tại Việt Nam"
- Thời gian: 8h00- 16h30, thứ Năm ngày 9 tháng 03 năm 2017;
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn,14 Trần Bình Trọng Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Cán bộ, giảng viên Học viện có nhu cầu tham gia gửi thông tin đăng ký với: Nguyễn Thị Minh Hạnh, nghiên cứu viên phòng Khoa học và Hợp tác, sđt: 01685834075, email: minhhanh@apd.edu.vn  trước 16h00 thứ Tư, ngày 8/03/2017. 

Tải TẠI ĐÂY