Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Khóa đào tạo tại Thái Lan
 | Lượt xem: 627

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật Việt Nam - Thái Lan, cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan có tổ chức khoa đào tạo "Sufficiency Economy Practices in Community - based and Economic Development" tại Thái Lan từ ngày 04/6/2018-06/7/2018. 

Chi tiết TẠI ĐÂY

Học viện của 01 người tham dự. Các đơn vị nghiên cứu cử giảng viên đăng ký và gửi về phòng TCHC trước 17h00 ngày 06/02/2018 để trình Ban Giám đốc quyết định. Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo!