Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 1066

Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quyết định số 20/QĐ_HVCSPT ngày 08/01/2018 về việc quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Tải Quy định TẠI ĐÂY