null APD LÀM VIỆC VỚI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

content:

Sáng ngày 07/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an để kiểm tra kết quả nghiệm thu về công tác PCCC đối với công trình Đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và phát triển tại Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng – khu B, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm:

Trung tá Lê Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng đoàn kiểm tra.

Đ/c Đại uý Phan Tuấn Anh, Cán bộ, phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đ/c Đại uý Hoàng Văn Thế, Cán bộ, phòng Thẩm duyệt về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Đối chiếu hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công của chủ đầu tư và nhà thầu thi công so với hồ sơ được thẩm duyệt về PCCC; Kiểm tra thành phần, tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu theo quy định của Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; Kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ phương tiện đối với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt và thử nghiệm xác suất hoạt động thực tế của hệ thống PCCC và các hạng mục kỹ thuật liên quan

Ban giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển làm việc cùng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an

Tại buổi làm việc, Học viện Chính sách và phát triển đã báo cáo tóm tắt những kết quả trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong Học viện. Theo đó, trong thời gian qua, Học viện đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ và chỉ tiêu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên cơ sở thực tế kiểm tra và báo cáo của Học viện Chính sách và phát triển, Đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Học viện. Đồng thời chỉ ra những tồn tại trong việc triển khai thực hiện một số hạng mục PCCC và đề ra những giải pháp thiết thực, thực hiện tốt các mặt công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tiếp theo.

Đoàn kiểm tra tiến hành nghiệm thu hồ sơ

Qua buổi kiểm tra và diễn tập các cán bộ nhân viên, giảng viên và các em sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ thiệt hạn do cháy nổ gây ra.

                                                                                              Nguồn: TTCNTT,TV&TT