null Hướng dẫn sử dụng hệ thống xét tuyển trực tuyến năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Với mục đích hướng dẫn các thí sinh gặp khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, Học viện Chính sách và Phát triển công bố hướng dẫn đăng ký xét tuyển hệ thống xét tuyển online năm 2023. 

Xem file đầy đủ, chi tiết: http://apd.edu.vn/tuyen-sinh

Thời gian xét tuyển và nộp hồ sơ chính thức:

Đợt 1: 0h00 ngày 01/06-30/06/2023

Đợt 2: 0h00 ngày 15/06-15/07/2023

Link đăng ký xét tuyển: http://dkxt.apd.edu.vn/

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'APD BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẤU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 2023 Mùng Moυ കു Địa Khu đô th Nam An Khánh- An Thượng -HoàiĐức Hà Nội Hotline: (024) 3747 3186 (024) 3747 5217 0983878608 (Zalo)'

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'APD TRÍTUEVPHTI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦUT TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Đăng ký tài khoản: Thao tác Thí sinh click vào Đăng ký tài khoản màn hình đăng nhập để đăng ký tài khoản. AHỆ THỐNG XÉT TUYỀN TRỰC TUYẾN Tài khoản người dùng Tra cứu ết quả New 8 Tài khoản 品 Mật khẩu ඒ Đăng nhập Quên mật khẩu Đăng ký tài khoản Học viện Chính sách và Phát triển © 2021 Developed by AlSoft'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'APD TRTUỆVPI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Đăng ký tài khoản Thông tin đăng ký Email 1.1:Tiến hành đăng kí: Thao tác2 Màn hình hiển thị form mầu đăng ký, thí sinh nhập thông tin của mình vào các tương ứng để tạo tài khoản. Click vào Đăng ký cuối form để tạo tài khoản. @gmail.com Nhập email @gmail.com Mật khẩu ............ Nhập ạimậtkhẩu ............ đệm Tên Bùi Tuyết Ngân Ngày sinh 白 Nữ điệnt thoại BIDV ATM ส์ Đăng ký Đãcótàikhoản? àikhoản?'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'APD TREỂ BỘ HOẠCH VÀ ĐẦU HỌC CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.2: Thao tác Sau khi đăng ký tài khoản hệ vào khoản email sinh Thí đăng click hoạt sẽ gửi kích nhập tài khoản. Đăng trực Bạn đ‘ang đăng khoản Hệ thống Phát Thông khoản tuyển trực tuyễn Học viện Chính sách và sau: ísinh Bùi Tuyết Ngân đăng thông trên sẽ được trường nhận vào @gmail.com đăng ký duyệt tuyễn bạn nộp sơ trình Z1nNZJ8Lbs-IU để sẽ đăng Ä‘áng thông thống. Sau không kích hoạt, khoản Kích hoạt'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'APD TRTEPI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 2. Đăng nhập tài khoản: Sau khi kích hoạt khoản trên mail, thí sinh quay lai hệ thống thực hiện đăng nhập. Nếu thí sinh đã khoản trên thống tuyến thì dùng tài khoản cũ để đăng nhập. CHỆ THỐNG XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN Tài khoản người dùng Tra cứu quả New 8 @gmail.com ............ Đăng nhập Quên mật khẩu Đăng kýt khoản'

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản