null Thông báo v/v xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021

content:

Căn cứ Công văn đến số 581 ngày 23/12/2020 của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và môi trường về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin trân trọng thông báo tới các cá nhân, đơn vị trong Học viện có nhu cầu đăng ký vui lòng chuẩn bị nội dung theo mẫu tại Phụ lục công văn 7025/BTNMT-KHTC đính kèm dưới đây và gửi bản mềm về Phòng qua địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước 17h ngày 27/12/2020.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hạnh qua SĐT: 0981 863 488. 

Chi tiết: TẠI ĐÂY