null “LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

content:

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN KHẢO

Việc nâng cao chất lượng của dòng vốn FDI là một đòi hỏi cấp bách, đã được nêu cụ thể trong Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019. Trong đó, cải thiện tình trạng liên kết yếu kém giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI nhằm nâng cao giá trị gia tăng, năng lực  tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu cho khu vực sản xuất trong nước được coi là một nhiệm vụ trọng tâm.

Cuốn sách “Liên kết doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam” được nhóm tác giả Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Chính sách và Phát triển) biên soạn gồm 04 chương:

(i) Chương 1 luận giải một số vấn đề lý luận về liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong đó tập trung vào phân tích các hình thức liên kết, thước đo mức độ liên kết, các nhân tố ảnh hưởng và khung chính sách để xây dựng liên kết;

(ii) Chương 2 phân tích các bài học kinh nghiệm trong việc tăng cường khả năng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI của một số quốc gia ở châu Á có nhiều nét tương đồng với điều kiện của Việt Nam là Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Các quốc gia này có mô hình tăng trưởng (trong quá khứ) khá giống Việt Nam. Các nước trên đều có giai đoạn thu hút FDI mạnh mẽ để kết nối và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu từ đó thúc đẩy tăng trưởng dựa vào đòn bẩy xuất khẩu;

(iii) Chương 3 đánh giá thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trong đó tập trung phân tích khung pháp lý liên quan đến chính sách thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng liên kết và lượng hóa vai trò của các nhân tố trong việc thúc đẩy liên kết;

(iv) Chương 4 đề xuất một số giải pháp tăng cường thúc đẩy khả năng liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, nhà khoa học cũng như các bạn sinh viên, học viên quan tâm.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Quý độc giả quan tâm và có nguyện vọng đặt mua xin liên hệ: Nguyễn Văn Quân (Viện Đào tạo Quốc tế - 033.606.7669).