null Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia "Giáo dục tài chính góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số"

content:

Tài chính toàn diện (TCTD) là việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho mọi người và doanh nghiệp (DN) với mức giá phải chăng. Đối với những người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, TCTD giúp tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, tài chính toàn diện được triển khai thực hiện mạnh mẽ trong nhiều năm qua, đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Từ thực tiễn nêu trên, nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm dành cho nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, người làm thực tế, Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giáo dục tài chính góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số" dự kiến vào tháng 8/2021 tai Phân viện Phú Yên.

Thời hạn nhận bài: 14/06/2021
Địa chỉ nhận bài: lựa chọn một trong hai kênh sau
(1) Trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/VP4aMnZ2DYzvjrNn6
(2) Gửi bài về email: hoithaoquocgia@hvnh.edu.vn
Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: 11/08/2021

Chi tiết: TẠI ĐÂY