null Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025

content:

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị lần thứ ba.

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của các thành viên trong Hội đồng Học viện.

Ông Giang Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba và thông qua nội dung chương trình làm việc của Hội nghị.

TS. Giang Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Trên cơ sở các bản dự thảo, các thành viên Hội đồng Học viện đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý, làm rõ thêm và thống nhất một số nội dung trong các văn bản dự thảo:

Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện Chính sách và Phát triển.

Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiễm viên chức quản lý của Học viện.

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Học viện, Hội đồng học viện và Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề án vị trí việc làm của Học viện.

Đề án chiến lược phát triển của Học viện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035.

Các thành viên Hội đồng Học viện nghiên cứu,thảo luận

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, các thành viên Hội đồng Học viện đã thống nhất và biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng Học viện nghiên cứu, thảo luận

Ông Giang Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện thông qua Biên bản Hội nghị, đề nghị Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo Ban Soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Đề án phối hợp giữa Đảng ủy Học viện. Hội đồng sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua tại phiên họp tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30’ cùng ngày.

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: TTCNTT, TV&TT