24/10/2021
Thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 11 hệ chuẩn tại Học viện Chính sách và Phát triển.
19/10/2021
Sáng ngày 19/10/2021, tại Hội trường lớn tầng 2, nhà C, Lãnh đạo các cấp, Công đoàn, Ban Nữ công, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt...
19/10/2021
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1, Học kỳ I năm học 2021 - 2022
19/10/2021
Thông báo thành lập hội đồng và danh sách cán bộ giảng viên tham gia công tác coi thi trực tuyến Học kỳ I, năm học 2021 (giai đoạn 1)
16/10/2021
Thông báo điều chỉnh kế hoạch giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
15/10/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 và Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2021
14/10/2021
Thông báo Nghỉ học buổi sáng thứ 6 ngày 15/10/2021
14/10/2021
Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng Đại học chính quy khóa 12, Thạc sỹ khóa 9 và Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sỹ 2021
08/10/2021
Danh sách sinh viên các lớp học phần của Khóa 12 (đợt 2) Học kì I năm học 2021-2022
08/10/2021
Thông báo Lịch thi trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022 (giai đoạn 1)