Thông báo Thông báo

Thông báo về việc Tạm dừng thời gian nhận phòng ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

Ngày đăng 07/02/2020 | 10:13 AM  | Lượt xem: 1822
Thông báo ( tại đây ) Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ đăng ký ở Ký túc xá ( tại đây ) Lưu ý: - Thẻ sinh viên: phải được photo...

Thông báo về việc nhận phòng và đăng ký ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

Ngày đăng 05/02/2020 | 05:13 PM  | Lượt xem: 2447
Thông báo ( tại đây ) Danh sách ( tại đây ) Lưu ý: Đề nghị các sinh viên có nhu cầu ở theo nhóm cùng 01 phòng...

TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo