Thông báo Thông báo

Ban hành nội quy Ký túc xá

Ngày đăng 16/03/2020 | 10:41 AM  | Lượt xem: 774
Quyết định số 192/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Nội quy Ký...

Thông báo về việc Tạm dừng thời gian nhận phòng ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

Ngày đăng 07/02/2020 | 10:13 AM  | Lượt xem: 2222
Thông báo ( tại đây ) Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ đăng ký ở Ký túc xá ( tại đây ) Lưu ý: - Thẻ sinh viên: phải được photo...

Thông báo về việc nhận phòng và đăng ký ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

Ngày đăng 05/02/2020 | 05:13 PM  | Lượt xem: 2747
Thông báo ( tại đây ) Danh sách ( tại đây ) Lưu ý: Đề nghị các sinh viên có nhu cầu ở theo nhóm cùng 01 phòng...

TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo