null THÔNG BÁO số 140: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Vòng 1 (đối với khối giảng viên) và Vòng 2 (đối với khối phòng, trung tâm) của Học viện Chính sách và Phát triển.

content:

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Vòng 1 (đối với khối giảng viên) và Vòng 2 (đối với khối phòng, trung tâm) của Học viện Chính sách và Phát triển (nội dung xem tại đây).

Học viện đã đăng Thông báo triệu tập tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của Học viện và gửi Thông báo này đến từng thí sinh theo đường bưu điện. Trường hợp thí sinh chưa kịp nhận Thông báo theo đường bưu điện thì mời các thí sinh có mặt tại Học viện để tham dự kỳ tuyển dụng vào 02 ngày 27-28/8/2022.

* Mọi thắc mắc của thí sinh, đề nghị liên hệ phòng Tổ chức Hành chính trước 17 giờ ngày 19/8/2022.