null 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA KHOA KINH TẾ SỐ NĂM 2022

content:

Năm 2022 sắp qua, dù có những khó khăn, thách thức sau đại dịch covid 19, khoa Kinh tế số, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn và thách thức để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong mọi mặt hoạt động, tạo tiền đề cho năm 2023 hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa hướng tới 15 năm xây dựng và phát triển Học viện. Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế số xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự phối hợp, giúp đỡ ủng hộ của các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trong Học viện cũng như các đơn vị, doanh nghiệp đối tác của Khoa. Dưới đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chuỗi các hoạt động tiêu biểu của khoa Kinh tế số trong năm 2022.

1. Hoàn thành xuất sắc công tác tuyển sinh năm 2022 với điểm chuẩn đầu vào của ngành Kinh tế số là 24.6 điểm, đứng thứ 4 trong 10 ngành tuyển sinh của Học viện.

2. Khoa Kinh tế số là nòng cốt của Học viện tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học quốc gia lần 1 là tháng 4/2022 và lần 2 là tháng 12/2022 về Phân tích định lượng trong môi trường số.