10/03/2023
APD làm việc và ký kết MOU với Trường Đại học O.P. Jindal Global - Ấn Độ
07/03/2023
Ngày 06/03/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài...