11/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán
11/09/2020
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 DỰ BÁO TĂNG NHẸ
08/09/2020
TÂN SINH VIÊN K11 HÁO HỨC THAM GIA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHÓA
05/09/2020
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC NHẬP HỌC ĐỢT 1 CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 11 
03/09/2020
Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên Khóa 11, niên khóa 2020-2024
01/09/2020
THÔNG BÁO: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020
31/08/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tham dự buổi Bảo vệ công nhận kết quả ba chương trình đào tạo gồm ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế
27/08/2020
CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NIÊN KHÓA 2020-2024
26/08/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức kỳ họp thứ I Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025