Tin tức Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
 | Lượt xem: 1478

Ngày 24/8/2018, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng”. Đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Trọng Nguyên, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Giang Thanh Tùng, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, cấp ủy các chi bộ đảng trực thuộc cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên của Học viện. Khách mời và báo cáo tại Hội nghị là đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Học viện; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,

                                                      báo cáo những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết TW7                                                                              

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII một cách súc tích, nhấn mạnh những điểm cơ bản trong các nội dung của các nghị quyết, phân tích ý nghĩa nội hàm của các nghị quyết với những liên hệ thực tiễn sinh động khi triển khai thực hiện cụ thể các nghị quyết tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, các đại biểu tham dự phấn khởi, tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt các nghị quyết được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, chất lượng và trách nhiệm cao của các đại biểu và báo cáo viên, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: Đảng ủy Học viện