Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v xét tuyển bổ sung đại học năm 2019
 | Lượt xem: 2478

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/TB-HVCSPT

                                                                            Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển bổ sung đại học năm 2019

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điều chỉnh điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 như sau:

Mã ngành

Ngành học

Tổ hợp 03 môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

7310101

Kinh tế

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ văn

>=19,0

20

7310105

Kinh tế phát triển

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

>=19,0

60

7310205

Quản lý nhà nước

1/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

2/ Toán, Vật lý, Ngữ Văn

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

>=19,0

40

A/ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):

(a) Nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:

Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186

(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957368/ 024.7473186

          Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 15/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2019.

B/ THỜI GIAN NHẬP HỌC

  • Học viện tổ chức nhập học từ: Thứ hai, ngày 19/8/2019.
  • Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website Học viện), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30/8/2019.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

                        (đã ký)                          

 

  PGS,TS. Đào Văn Hùng

 

Mẫu đơn xét tuyển bổ sung (TẢI TẠI ĐÂY)