Tổ chức và nhân sự Tổ chức và nhân sự

Danh sách cán bộ
Ngày đăng 27/03/2019 | 14:57 PM  | Lượt xem: 94485

STT

Họ tên

Chức danh

Email

1

Lê Hồng Quân

Trưởng phòng

hongquanle271@gmail.com

2

Lê Công Thành

Phó Trưởng phòng

thanhlc@apd.edu.vn

3

Trần Thị Tú Ngà

Nghiên cứu viên

trantunga0208@gmail.com

4

Đặng Thị Kim Thoan

Cán bộ y tế

dangkimthoan79apd@gmail.com

5

Phạm Hoàng Ngân

Cán sự

hoangngan@apd.edu.vn

6

Nguyễn Tiến Thành

Nghiên cứu viên

tienthanh0691@gmail.com

7

Tạ Đức Anh

Nghiên cứu viên

ducanh@apd.edu.vn

8

Ngô Thanh Hoa

Cán bộ y tế

ngothanhhoa@apd.edu.vn

9

Phạm Xuân Tùng

Lái xe

tungpx200397@gmail.com

10

Bùi Quang Nghĩa

Nghiên cứu viên

quangnghia135@gmail.com

11

Nguyễn Công Tuấn

Nghiên cứu viên

nctuan62@gmail.com

12

Phạm Quốc Trinh

Nghiên cứu viên

rtinkpc@yahoo.com

Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính