Tổ chức và nhân sự

STT

Họ tên

Chức danh

Email

1

Lê Công Thành

 Trưởng phòng

thanhlc@apd.edu.vn

2

Trần Thị Tú Ngà

Nghiên cứu viên

trantunga0208@gmail.com

3

Đặng Thị Kim Thoan

Cán bộ y tế

dangkimthoan79apd@gmail.com

4

Nguyễn Tiến Thành

Nghiên cứu viên

tienthanh0691@gmail.com

5

Ngô Thanh Hoa

Cán bộ y tế

ngothanhhoa@apd.edu.vn

6

Phạm Xuân Tùng

Lái xe

tungpx200397@gmail.com

7

Bùi Quang Nghĩa

Nghiên cứu viên

quangnghia135@gmail.com

8

Hoàng xuân Tâm

Nhân viên kỹ thuật

hoangtam021985@gmail.com

9

Lê Vũ Trường

Nghiên cứu viên

levutruong81@gmail.com

10

Nguyễn Công Tuấn

Nghiên cứu viên

nctuan62@gmail.com

11

Phạm Quốc Trinh

Nghiên cứu viên

rtinkpc@yahoo.com