Việc làm sinh viên Việc làm sinh viên

Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 6 tốt nghiệp năm 2019

Ngày đăng 12/03/2020 | 09:25 AM  | Lượt xem: 43
Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 6 tốt nghiệp năm 2019

QĐ 153 năm 2016 Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 11/07/2017 | 03:03 PM  | Lượt xem: 660
QĐ 153 năm 2016 Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Thông báo Tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 07:49 AM  | Lượt xem: 753
Thông báo Tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

CỔNG VIỆC LÀM SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 28/02/2019 | 10:09 AM  | Lượt xem: 2023
CỔNG VIỆC LÀM SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 5 tốt nghiệp năm 2018

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:52 PM  | Lượt xem: 491
Tổng hợp Việc làm của Cựu sinh viên khóa 5 tốt nghiệp năm 2018

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN APD

Ngày đăng 20/03/2019 | 08:04 AM  | Lượt xem: 1380
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN APD

Các trường cần làm gì để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Ngày đăng 23/05/2019 | 08:39 AM  | Lượt xem: 707
Các trường cần làm gì để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Tư vấn và hỗ trợ việc làm Cộng tác viên ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 28/05/2019 | 08:42 AM  | Lượt xem: 825
Tư vấn và hỗ trợ việc làm Cộng tác viên ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 08:23 AM  | Lượt xem: 1212
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019

Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:32 PM  | Lượt xem: 1469
Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:36 PM  | Lượt xem: 531
Phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Công tác hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong thời đại cách mạng 4.0

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:15 AM  | Lượt xem: 75
Công tác hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong thời đại cách mạng 4.0

Ngày hội việc làm năm 2019

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:23 AM  | Lượt xem: 164
Ngày hội việc làm năm 2019