Thông báo học quốc phòng năm 2017

 | Lượt xem: 91
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

 | Lượt xem: 35092
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

 | Lượt xem: 291
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ( Tải tại...

Phòng Khoa học và Hợp tác

 | Lượt xem: 29364
CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC Quyết định số: 88/QĐ-HVCS&PT ngày 14/4/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 | Lượt xem: 27066
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HVCS ngày 01/12/2008

Phòng Tổ chức - Hành chính

 | Lượt xem: 29750
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển

 | Lượt xem: 390
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 đến hết ngày 28/5/2017

 | Lượt xem: 768
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo tổ chức lớp ôn thi TOEIC ngắn hạn cho sinh viên

 | Lượt xem: 193
Căn cứ kết quả khảo sát Chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên Khóa 5 trong kì thi đánh giá ngày 13/05/2017; Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc...

Cho ý kiến về chủ đề Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017) của Bộ Kế hoạch

 | Lượt xem: 116
Xin ý kiến đề xuất chủ đề và nội dung Diễn đàn VDF 2017 Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về công tác chuẩn bị nội dung Diễn đàn phát triển...

Thư mời tham dự Tọa đàm

 | Lượt xem: 116
Thư mời tọa đàm và Giới thiệu cuốn sách " Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á"  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp...

HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 | Lượt xem: 163
Thực hiện chương trình công tác năm học 2016 - 2017 và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, khoa Đào tạo Quốc tế đã tổ chức chuỗi sự...

Khoa Đấu thầu tổ chức thành công hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

 | Lượt xem: 214
        Thực hiện kế hoạch của Học viện Chính sách và Phát triển về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, sáng ngày...

Thông báo kết quả đánh giá chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 5

 | Lượt xem: 548
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập...

Thông báo: V/v thay đổi giảng đường thứ 7, ngày 20 tháng 05 năm 2017

 | Lượt xem: 173
Phòng Quản lý đào tạo thông báo: Ngày 20 tháng 05 năm 2017 Học viện tổ chức thi đầu vào hệ thạc sĩ, vì vậy các lớp...

Khóa đào tạo tập huấn “Khung chính sách đấu thầu và Chiến lược đấu thầu dự án phát triển”

 | Lượt xem: 191
Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với World Bank đã tổ chức Khóa Tập huấn “Khung chính sách đấu thầu và Chiến lược đấu...

Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 đến hết ngày 21/5/2017

 | Lượt xem: 696
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Bộ môn Luật Kinh tế

 | Lượt xem: 24460
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ   1. Giới thiệu chung