Thông báo kế hoạch và công tác chuẩn bị cho đợt học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 6 [20/5/2016]

 Học viện thông báo kế hoạch và công tác chuẩn bị cho đợt học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh  viên khóa 6 như sau: (tải thông báo chi tiết tại đây) 1. Kế hoạch học tập;

Quyết định - V/v khen thưởng đối với Thủ khoa và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 [20/10/2015]]

      Khen thưởng đối với Thủ khoa và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển: (Tải Quyết định tại đây);

Thông báo V/v nợ tiền học phí [28/1/2016]

Đề nghị các bạn sinh viên chưa đóng học phí các học kỳ trước khẩn trương nộp học phí trong 03 ngày 27,28,29/01/2016 (có danh sách kèm theo). Sau thời hạn nêu trên, sinh viên nào không nộp học phí sẽ không được tiếp tục học học kỳ II năm 2015-2016. Sinh viên phải thanh toán trực tuyến qua phần mềm Quản lý Đào tạo.;

Thông báo V/v thu học phí Học kỳ II năm học 2015-2016

     Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo tới các sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ II năm học 2015-2016, cụ thể như sau: 1. Mức đóng học phí;

Danh sách Sinh viên được hưởng chế độ chính sách 2015

    Danh sách sinh viên khóa 3,4,5,6 được hưởng chế độ chính sách: miễn giảm học phí ; hưởng trợ cấp xã hội ; hỗ trợ chi phí học tập ( danh sách tại đây );

Dự thảo Quy chế lương 2

Tải Quy chế Tại đây;

Thông Báo V/v góp ý đối với dự thảo Quy chế của Học viện

  Tải về máy Tại đây;

Thông báo kế hoạch và công tác chuẩn bị cho đợt học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 6 [20/5/2016]

 Học viện thông báo kế hoạch và công tác chuẩn bị cho đợt học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh  viên khóa 6 như sau: (tải thông báo chi tiết tại đây) 1. Kế hoạch học tập;

Thông báo V/v nợ tiền học phí [28/1/2016]

Đề nghị các bạn sinh viên chưa đóng học phí các học kỳ trước khẩn trương nộp học phí trong 03 ngày 27,28,29/01/2016 (có danh sách kèm theo). Sau thời hạn nêu trên, sinh viên nào không nộp học phí sẽ không được tiếp tục học học kỳ II năm 2015-2016. Sinh viên phải thanh toán trực tuyến qua phần mềm Quản lý Đào tạo.;

Thông báo V/v thu học phí Học kỳ II năm học 2015-2016

     Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo tới các sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ II năm học 2015-2016, cụ thể như sau: 1. Mức đóng học phí;

Quyết định - V/v khen thưởng đối với Thủ khoa và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 [20/10/2015]]

      Khen thưởng đối với Thủ khoa và Á khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển: (Tải Quyết định tại đây);

Danh sách Sinh viên được hưởng chế độ chính sách 2015

    Danh sách sinh viên khóa 3,4,5,6 được hưởng chế độ chính sách: miễn giảm học phí ; hưởng trợ cấp xã hội ; hỗ trợ chi phí học tập ( danh sách tại đây );

Dự thảo Quy chế lương 2

Tải Quy chế Tại đây;

Thông Báo V/v góp ý đối với dự thảo Quy chế của Học viện

  Tải về máy Tại đây;