null Lịch công tác tuần từ ngày 30/1 đến hết ngày 05/02/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/01/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban mở rộng tháng 2/2023 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
10h00 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh PGS và lãnh đạo quản lý Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, viên chức được bổ nhiệm Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 31/01/2023)
8h30 Họp Tổ soạn thảo Quy chế Thu nhập tăng thêm Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 01/02/2023)
8h30 Phó Giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Trung tâm BD,TV&PBCS và Trung tâm BD cán bộ KT-KH Toàn thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của 02 Trung tâm Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
14h00 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với Phòng TC-HC Lãnh đạo, chuyên viên phòng TC-HC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 02/02/2023)
14h00 PGĐ Ngô Văn Giang làm việc với khoa QTKD về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp triển khai về hoạt động đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục Lãnh đạo các đơn vị: TT. KT&ĐBCL, P. KHTC, P.QLKHHT, TT.CNTT-TV&TT, P. TC-HC, TT HTĐT, P. QLĐT, P. CT&CTSV, Đoàn Thanh niên Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Văn phòng Hội đồng  HV tầng 5  
15h00 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Kế toán – Kiểm toán  về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên  Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
16h00 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Chính sách công về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Chính sách công; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 03/02/2023)
8h30 Thảo luận về xây dựng định mức kinh tế - kĩ thuật để xác định giá dịch vụ đào tạo đối với các chương trình đặc thù PGĐ Thế Hùng, các tiểu ban chuyên môn theo Quyết định TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Công tác giáo trình, tài liệu học tập. Giới thiệu và hướng dẫn khai thác ebook  PGĐ Hùng; PGĐ Giang; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, TTCNTT,  TTKT&ĐBCL, các Khoa/Viện, Bộ môn; bộ phận Thư viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 Chương trình trao tặng Huy hiệu đảng Đảng ủy; Toàn thể đảng viên Chi bộ 3; Đại diện Chi bộ 1,2,4,5,6 Bí thư Đảng ủy HV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 04/02/2023)
Chủ nhật (ngày 05/02/2023)