null Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/3/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban mở rộng về việc chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 14/3/2023)
Thứ Tư (ngày 15/3/2023)
8h30 Họp định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
9h00 Trao đổi kinh nghiệm xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật cho ngành đào tạo Đại học PGĐ Ngô Văn Giang ,Lãnh đạo P.QLĐT, Kế toán trưởng, đ/c: Nhung - Khoa KT, Xuân Mạnh Trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang  
9h30 Tọa đàm trực tuyến tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2023 do Báo đại biểu nhân dân tổ chức  Giám đốc Trần Trọng Nguyên, đ/c: Đức Hiếu, Thế Dương, Hoài Linh Báo đại biểu nhân dân 35, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Thứ Năm (ngày 16/3/2023)
8h30 Họp Ban XTTS chuẩn bị công tác tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh 19/3/2023 tại Đại học Bách Khoa  Ban XTTS TẠI ĐÂY, Đoàn thanh niên, P.QLĐT, TTHTĐT, TTCNTT, TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
P.301  
10h00 Hội nghị Sơ kết học kì 1, năm học 2022-2023 khoa Ngoại ngữ kinh tế Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh, PGĐ Nguyễn Thế Hùng; Lãnh đạo khoa Cơ bản; đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa NNKT Phó Trưởng BMNN
TS. Phạm Thị Diệu Linh
P.405  
13h00 Hội nghị Sơ kết học kì 1, năm học 2022-2023 khoa Kinh tế phát triển Khách mời: GĐ Trần Trọng Nguyên, đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTPT Phụ trách khoa KTPT
TS. Bùi Thị Hoàng Mai
P.502  
13h00 Thảo luận về kế hoạch triển khai Đề án xây dựng KT-KT PGĐ Hùng, PGĐ Giang, Lãnh đạo khoa KT, QTKD, KTQT, thư ký khoa học và các thầy/cô nhóm, phòng QLĐT, các đ/c: Trâm, Mai Hoa, Đào Hạnh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.305  
13h30 Sinh hoạt thường kỳ Chi bộ 4 Toàn thể đảng viên Chi bộ 4 Bí thư Chi bộ 4
Đ/c Nguyễn Như Hà
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội nghị Sơ kết học kì 1, năm học 2022-2023 khoa Kinh tế Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh, đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KT Trưởng khoa KT
TS. N guyễn Thanh Bình
P.408  
14h00 Hội nghi sơ kết học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khoa Chính sách công Khách mời: GĐ Trần Trọng Nguyên, đại diện các Phòng/Trung tâm; sinh viên và cán bộ, giảng viên khoa CSC Phụ trách khoa CSC
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
P.602  
14h00 Tọa đàm NCKH Sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế Khách mời: PGĐ Thế Hùng, đại diện các đơn vị; cán bộ, giảng viên và sv khoa KTQT Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
P.308  
15h00 Sinh hoạt thường kỳ Chi bộ 6 và  Sinh hoạt chuyên đề Toàn thể Đảng viên Chi bộ 6 Bí thư Chi bộ 6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội nghi sơ kết học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khoa Kế toán - Kiểm toán Khách mời: PGĐ Thế Vinh, đại diện các Phòng/Trung tâm; sinh viên và cán bộ, giảng viên khoa KT-KT Phó Trưởng khoa KT-KT
TS. Mai Thị Hoa
P.604  
15h30 Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoa KTQT Khách mời: PGĐ Thế Hùng; đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTQT Trưởng khoa KTQT
TS. Bùi Thúy Vân
P.308  
16h00 Hội nghị Sơ kết học kì 1, năm học 2022-2023 khoa Kinh tế số  Khách mời: GĐ Trần Trọng Nguyên, đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTS  Phó Trưởng BM CN&KDS
TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường 
P.408  
Thứ Sáu (ngày 17/3/2023)
8h00 Họp Ban Lương Thành viên Ban Lương (Giám đốc, các Phó Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC, Chủ tịch CĐHV, Bí thư ĐTN) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Hội nghị lấy phiếu biểu quyết đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL Đảng ủy, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Đảng ủy Các đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tập huấn phần mềm quản trị thư viện  Công ty CP phần mềm quản lý Hiện Đại; Bộ phận CNTT, Thư viện Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 18/3/2023)
7h30 Cuộc thi "IQ Championship 2023" Khách mời: Đảng ủy, Ban Giám đốc; BCH Đoàn Thanh niên, Chi đoàn cán bộ; thí sinh từ các Khoa/Viện; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm Đoàn Thanh niên HV Nhà thể chất  
Chủ nhật (ngày 19/3/2023) 
7h00 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và xúc tiến tuyển sinh đại học năm 2023 Theo QĐ số143 ngày 06/03/2023 TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Đại học Bách khoa Hà Nội (gian hàng số 198-199-200) (đi cổng Parabol, đường Giải Phóng)