null Lịch công tác tuần từ ngày 03/4 đến hết ngày 09/4/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/4/2023 đến 09/4/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/4/2023)
8h00 Ban Giám đốc dự phiên họp thường kỳ của Chính phủ        
13h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp giao ban mở rộng tháng 4 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Ba (ngày 04/4/2023)
9h00 Làm việc với Đoàn chuyên gia Đấu thầu Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Giảng viên Bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án; Sinh viên chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 05/4/2023)
8h00 Họp đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, các đ/c trong BGĐ Bí thư Đảng ủy HV
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp đảng ủy: Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 Các đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 06/4/2023)
13h30 Thảo luận Đề án định mức Kinh tế kỹ thuật, Đề án xây dựng Chương trình đào tạo PGĐ Hùng; các tiểu ban chuyên môn; các đ/c: Trâm, Mai Hoa, Đào Hạnh, Trụ, Vân Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 07/4/2023)
Thứ Bảy (ngày 08/4/2023)
8h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công theo QĐ số 240/QĐ-HVCSPT Hội đồng 1 Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS, Ngô Phúc Hạnh
C308  
Hội đồng 2 Chủ tịch Hội đồng
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh theo QĐ số 242/QĐ-HVCSPT Hội đồng 1 Chủ tịch Hội đồng
TS. Nguyễn Thế Vinh
C405  
Hội đồng 2 Chủ tịch Hội đồng
TS. Vũ Thị Minh Luận
C407  
Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo QĐ số 241/QĐ-HVCSPT Hội đồng 1 Chủ tịch Hội đồng
PGS. TS. Trần Trọng Nguyên
C305  
Hội đồng 3 Chủ tịch Hội đồng
TS. Nguyễn Thạc Hoát
C309  
Hội đồng 4 Chủ tịch Hội đồng
TS. Nguyễn Thế Hùng
C311  
Chủ nhật (ngày 09/4/2023)