null Lịch công tác tuần từ ngày 24/04 đến hết ngày 30/04/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/4/2023 đến 30/4/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/4/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 25/4/2023)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
17h00 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng QL Khoa học và Hợp tác; Cb, GV, Sv khoa Kế toán - Kiểm toán, giảng viên quan tâm Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán
Ts. Mai Thị Hoa
P.308  
Thứ Tư (ngày 26/4/2023)
13h30 Họp thường trực Hội đồng học viện Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 27/4/2023)
8h00 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng vv xét tặng bằng khen của Bộ trưởng đối với viên chức trước khi nghỉ chế độ hưu trí HĐ Thi đua - Khen thưởng (Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, Trung tâm KT&ĐBCL Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng tuyển sinh Ban Giám đốc, thành viên HĐ xét tốt nghiệp năm 2023, thành viên HĐ tuyển sinh năm 2023 Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Tọa đàm công tác đào tạo sau đại học Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4 Bí thư CB4
Đ/c Nguyễn Như Hà
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội đồng góp ý luận văn thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 28/4/2023)
Thứ Bảy (ngày 29/4/2023)
Chủ nhật (ngày 30/4/2023)