null Lịch công tác tuần từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/4/2024 đến 21/4/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/4/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp
Ban Giám đốc
 
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm quý 1/2024 Thành viên HĐ TNTT (Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị) Chủ tịch HĐTNTT
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên tham dự Hội đồng bảo vệ khóa luật tốt nghiệp khoa Kinh tế phát triển     Phòng 203,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp Hội đồng xét Học bổng KKHT kì 1, xét MGHP, TCXH, HTHT học kì 2 năm học 2023-2024 Phòng CT&CTSV; đại diện Phòng QLĐT, KH-TC, KT&ĐBCL; Trưởng/Phụ trách Khoa/Viện và Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 16/4/2024)
Thứ Tư (ngày 17/4/2024)
13h00 Trao đổi hợp tác với Đại học Sư phạm Philippine (PNU)  PGĐ Thế Hùng; Phòng QLKH&HT; Bộ môn Ngoại ngữ; Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Viện ĐTQT,  TT. TTTVTT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ kết hợp trực tuyến
 
13h30 Chuẩn bị cơ sở vật chất Giai đoạn 2 học kì II năm học
2023-2024 và công tác Hội nghị tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: P.TC-HC, P.QLĐT, P.KH-TC, TT.HTĐT, TT.TT,TV&TT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Ban Giám đốc  
Thứ Năm (ngày 18/4/2024): Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 
Thứ Sáu (ngày 19/4/2024)
8h30 Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ Tiến sĩ Hội đồng TS tiến sĩ ngành TCNH năm 2024 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác và Triển khai hoạt động Hỗ trợ tâm lý học đường cho sinh viên PGĐ Giang, PGĐ Hạnh Vân, Phòng CT&CTSV, Đại diện Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục (IAPE);  Lãnh đạo P.QLKH&HT, TC-HC, KH-TC, TT TT-TV&TT; Trưởng/Phụ trách Khoa/Viện/Trung tâm; Bộ phận Y tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
TT TT-TV&TT chụp ảnh viết bài đưa tin
Thứ Bảy (ngày 20/4/2024)
8h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên tham dự Hội đồng bảo vệ khóa luật tốt nghiệp khoa Kinh tế     

Hội trường 150,
tầng 2,

nhà Hiệu bộ

 
8h30 Hội đồng đánh giá đề cương đề án thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ1
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thành viên hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ2
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 21/4/2024) 
8h30 Hội đồng đánh giá đề cương đề án thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Thành viên hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Vũ Thị Minh Luận
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Từ ngày 09/4/2024 đến ngày 26/04/2024: Tổ chức thi kết thúc học phần giai đoạn 1, Học kỳ II, năm học 2023-2024 và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đợt 1 năm 2024 - Phòng Hội đồng thi: Phòng họp tầng 2 nhà C