null Lịch công tác tuần từ 06/5 đến hết ngày 12/5/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/5/2024 đến 12/5/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/5/2024)
07h30  Khai mạc Hội nghị tập huấn
các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2024 
Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; Đại diện các Sở GD&ĐT; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học Khu vực phía bắc; Chủ tịch hội đồng HV; Ban Giám đốc Học viện; Trưởng, Phó phụ trách các đơn vị thuộc Học viện và Ban tổ chức Hội nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội trường lớn
Nhà Hiệu bộ, Học viện CS&PT
 
13h30  Rà soát, chạy thử chức năng các hệ thống, phần mềm  Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; Ban tổ chức Hội nghị; Đại diện các Sở GD&ĐT; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học Khu vực phía bắc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội trường 442 và các Phòng máy  
Thứ Ba (ngày 07/5/2024)
08h00  Rà soát, chạy thử chức năng các hệ thống, phần mềm  Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; Ban tổ chức Hội nghị; Đại diện các Sở GD&ĐT; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học Khu vực phía bắc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội trường 442 và các Phòng máy  
8h00 Hội thảo khoa học quốc gia "Kinh tế và thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023: Thành tựu -  cơ hội và thách thức" GĐ Nguyên, đại diện Phòng QL KH&HT Đại học Thương mại Hội trường H3,
Đại học Thương mại
 
10h00  Bế mạc Hội nghị tập huấn
các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2024
Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; Đại diện các Sở GD&ĐT; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học Khu vực phía bắc; Chủ tịch hội đồng HV; Ban Giám đốc Học viện;  Ban tổ chức Hội nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội trường 886,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Giám đốc Nguyên làm việc Tạp chí nghiên cứu CS và PT PGĐ Hùng , các thành viên của Ban Thư ký, Ban Trị sự Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6, nhà Hiệu bộ  
Thứ Tư (ngày 08/5/2024)
Thứ Năm (ngày 09/5/2024)
8h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên dự Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm học 2023-2024, khoa Kinh tế phát triển Đại diện phòng Quản lý khoa học và hợp tác, Đại diện CLB NCKH sinh viên, GV khoa KTPT, Nhóm SV nghiên cứu khoa học, BCS các lớp, BCH liên chi đoàn khoa KTPT   Hội trường 129,
nhà Hiệu bộ
 
13h30  Sinh hoạt thường kỳ - Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư CB1
Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Làm việc với dự án IPSC và Vinasme Ban quản lý dự án ISPC, Đại diện Vinasme và nhóm thực hiện dự án Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên dự Hội nghị tổng kết NCKHSV năm học 2023-2024 khoa Kinh tế số Khách mời, giảng viên và sinh viên khoa KTS   Hội trường 150,
tầng 2,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng dự Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm học 2023 - 2024 - Khoa Kinh tế quốc tế Đại diện các Phòng/Trung tâm; Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa KTQT   Hội trường 129,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Sinh hoạt thường kỳ - Chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Tổng kết hoạt động các CLB năm học 2023-2024 PGĐ Hạnh Vân, Lãnh đạo phòng CT&CTSV; BCH Đoàn thanh niên; Chủ nhiệm các CLB Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 10/5/2024)
8h00 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW Các đ/c Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ Đảng ủy khối các cơ quan TW Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Bảy (ngày 11/5/2024)
8h00 Khai giảng Nghiên cứu sinh Khóa 1

Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng KT&ĐBCL, Khoa TCNH, Khoa KTPT, Viện CSC, Viện ĐTQT; PGS. TS. Đào Hùng; TS. Hoát; Phòng QLĐT; Nghiên cứu sinh Khóa 1

Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Triển khai kế hoạch giảng dạy chương trình tiến sĩ TCNH  PGĐ Vinh, PGĐ Thế Hùng, Lãnh đạo các đơn vị: Khoa TCNH, Khoa KTPT, Viện CSC, Viện ĐTQT, Phòng KT&ĐBCL; PGS. TS. Đào Hùng; TS. Hoát; Phòng QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 12/5/2024)