null Lịch công tác tuần từ ngày 13/5 đến hết ngày 19/5/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/5/2024 đến 19/5/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/5/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Ban Giám đốc  
Thứ Ba (ngày 14/5/2024)
8h30 Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Học viện (Hội nghị cán bộ chủ chốt) Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ, Vụ TCCB; Chủ tịch HĐHV; Ban Giám đốc Học viện; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Học viện; Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn thanh niên Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
8h00 Phó Giám đốc Ngô Văn Giang khai giảng Lớp Lãnh đạo, quản lý cấp Phòng  Đ/c Quang Trung   Trực tuyến   
9h30 Hội nghị lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Học viện (Hội nghị tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện) Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ, Vụ TCCB; Đảng ủy Học viện; Ban Giám đốc Học viện Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Tư (ngày 15/5/2024)
14h00 Làm việc với Tổng Công ty Viettel Solutions về Đề án chuyển đổi số của Học viện PGĐ Ngô Văn Giang; Thành viên Nhóm chuyên trách xây dựng Đề án CĐS của Học viện Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 16/5/2024)
8h30 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với Trung tâm HTĐT Lãnh đạo TT HTĐT, các đ/c: Tuấn, Tùng Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
9h00  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Khoa Kinh tế số Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
13h30  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kinh tế Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Tọa đàm Worshop khoa Kế toán - Kiểm toán"flame of passion Khách mời, cb, gv, Sv khoa Kế toán - Kiểm toán Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 442,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với Lãnh đạo P.TCHC về nhiệm vụ trọng tâm quý 2 Lãnh đạo phòng TC-HC, đ/c Phú Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 17/5/2024)
13h30  Hội đồng nghiệm thu CTĐT ngành Kế toán - kiểm toán Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng7,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp về công tác chuẩn bị đón đoàn giám sát công tác vệ sinh y tế học đường trong trường học Lãnh đạo TTHTĐT, Lãnh đạo P.TCHC; Bộ phận Y tế, Bộ phận thư viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Tham dự Buổi chào mừng văn phòng mới của Đơn vị triển khai Dự án LCD GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang; các đ/c: Bình, Huệ, Thọ và Hà Anh   Tầng 5, Tòa nhà TVL, 153 Đội Cấn, Ba Đình, HN  
Thứ Bảy (ngày 18/5/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên Hội đồng theo Quyết định
Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
8h30 Hội đồng thẩm định các CTĐT thuộc ngành QTKD Thành viên Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 19/5/2024)