null Họp trực tuyến – Giải pháp hữu hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch Covid – 19

content:

Chiều ngày 12/03/2020, tại phòng họp tầng 2 của Học viện Chính sách và Phát triển, dưới sự chủ trì của Giám đốc Đào Văn Hùng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trong toàn Học viện. Nội dung cuộc họp xoay quanh 04 chủ đề là:  Kinh nghiệm quản lý của Trường Đại học Y tế công cộng và việc vận dụng vào Học viện Chính sách và Phát triển khi tiến tới tự chủ; Dự kiến phân bổ chỉ tiêu lao động cho các đơn vị trong năm 2020; Thảo luận chương trình đào tạo chuyên ngành QTKD Du lịch; chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá.

Giám đốc Đào Văn Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị

Các đại biểu ở Phòng họp chính đang nghe ý kiến phát biểu ở các đầu cầu khác

Các đại biểu ở Phòng họp chính đang nghe ý kiến phát biểu ở các đầu cầu khác

Các chuyên gia CNTT của Học viện hoàn thiện những khâu cuối cho cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng những ưu điểm của họp trực tuyến là khá rõ ràng như: giảm chi phí xăng xe cho việc di chuyển từ nhà tới Học viện, tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí in ấn tài liệu, điện nước của Học viện và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường,...

Đặc biệt, với việc nắm bắt được công nghệ cho một cuộc họp của đội ngũ CNTT trong Học viện thì chi phí mỗi cuộc họp này là không nhiều. Do vậy, trong tương lai các cuộc họp giữa các đơn vị đối tác trong và ngoài nước, các cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày một nhiều thì giải pháp họp trực tuyến được xem là giải pháp tối ưu cho Học viện.

Bài và ảnh: Trung tâm CNTT, TV&TT