null Hội thảo góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

content:

     Tham dự Hội thảo có PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các  đơn vị thuộc Học viện.

     Phát biểu mở đầu Hội thảo, TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện báo cáo khái quát về các nội dung chính của Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện và nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lực phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2020 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, trong đó định hướng phát triển của Học viện qua các nội dung:

     Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2030, Học viện phát triển theo hướng đại học ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội; Đào tạo trình độ đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội; Thành lập các nhóm nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản liên quan đến thế mạnh đào tạo của Học viện (Kinh tế - Tài chính – Luật và Tư vấn, Phản biện chính sách); Phát triển lĩnh vực tư vấn và phản biện chính sách; thực hiện công tác đào tạo các khóa ngắn và trung hạn thuộc các lĩnh vực Học viện có thế mạnh.

     Mục tiêu phát triển đến năm 2025, đạt kiểm định toàn bộ các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN; Đến năm 2030, Học viện được xếp hạng trong top các trường Đại học Đông Nam Á; Đạt kiểm định Học viện theo tiêu chuẩn AUN…

 

TS. Nguyễn Thế Vinh báo cáo khái quát về các nội dung chính của Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện 

     Sau khi nghe báo cáo, PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện khẳng định, việc xây dựng chiến lược phát triển Học viện trong bối cảnh hiện nay là việc làm hết sức cần thiết nhằm phát huy thành tựu, tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện tương xứng với vai trò, vị thế và phù hợp với tình hình cụ thể trong bối cảnh phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Giám đốc góp ý cho Nhóm biên soạn cần chú ý mội số nội dung: Về nghiên cứu khoa học, trước đây các công trình nghiên cứu khoa học của Học viện chú trọng các vấn đề về Kinh tế, còn bỏ ngỏ  các nội dung như anh sinh - xã hội; Học viện cần chú trọng việc đào tạo đa lĩnh vực và mang tính chất ứng dụng cao. Đối với Viện Đào tạo Quốc tế, cần học tập các mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới, giáo trình và giảng dạy toàn bộ bằng tiếng anh, cần chú trọng tới chất lượng, không đề cao tới số lượng.

PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện đề xuất ý kiến trong Hội thảo

     Về nội dung của Chiến lược, các đại biểu đã đưa ra nhiều góp ý về tầm nhìn và mục tiêu hoạt động của Học viện, cho rằng các mục tiêu cần cụ thể hơn. Về hình thức, các đại biểu cũng đưa ra nhiều góp ý về kết cấu, bố cục của dự thảo Chiến lược và đề xuất nên điều chỉnh lại ngắn gọn, súc tích và bao quát.

     Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban soạn thảo xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh trân trọng cám ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, sau khi hoàn thiện, báo cáo Ban Giám đốc, Đảng ủy cho ý kiến để bảo đảm đúng tiến độ./.

(Nguồn: TTCNTT, TV&TT)