null Học viện Chính sách và Phát triển bổ sung phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá tư duy

content:

Năm 2022, Học viện Chính sách và Phát triển bổ sung phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa và kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức. Phương thức này chiếm 20% tổng chỉ tiêu. Các phương thức còn lại bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập THPT và xét tuyển bằng kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 lần lượt là từ 10-20% và 50% tổng chi tiêu.

Bắt đầu từ 14h00 ngày 07/03/2022, hệ thống đăng ký tham gia thi thử bài thi Đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở cho thí sinh đăng ký thi thử đợt thứ 2. Theo đó, các thí sinh có nguyện vọng tham gia thi thử bài thi Đánh giá tư duy có thể truy cập và đăng ký đến hết ngày 21/03/2022.

          Thời gian thí sinh tham gia là bài thi thử đợt 2 là từ 08h00 đến 16h00 ngày Chủ Nhật, 03/04/2022. Link đăng kí: https://tsa.hust.edu.vn/r/13

Thí sinh đăng ký tham dự thi thử sẽ được hệ thống cấp một tài khoản để vào dự thi theo thời gian quy định. Thí sinh làm theo hướng dẫn cụ thể trên link đăng kí.

Cấu trúc bài thi Đánh giá tư duy, như đã công bố, gồm 02 phần: Bắt buộc (Toán, Đọc hiểu) và Tự chọn (Tự chọn 1: Khoa học tự nhiên (KHTN), Tự chọn 2: Tiếng Anh). Trong đó, phần thi bắt buộc diễn ra trong 120 phút, phần thi tự chọn 1 – 90 phút và phần thi tự chọn 2 có thời lượng 60 phút. Phần thi tự chọn KHTN sẽ gồm kiến thức của cả 03 môn Lý, Hóa, Sinh. Cấu trúc và cách thức làm bài thi thử giống hoàn toàn với bài thi thật.

Nguồn: Phòng Quản lý – Đào tạo