null UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

content:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo tới các cán bộ/giảng viên gửi Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Học viện Chính sách và Phát triển sẽ phối hợp cùng Đại học Hạ Long (là trường đại học công lập trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do UBND tỉnh trực tiếp quản lý) để trình hồ sơ đề xuất nhiệm vụ lên Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Hạn nộp đề xuất về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước 17h00p ngày 08/05/2022.

Mọi chi tiết cần làm rõ xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết: Tải tại đây