null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và thách thức"

content:

Kính gửi: Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý

 

Phát triển kinh tế bền vững gắn liền với không ngừng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại và chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm cải thiện năng suất lao động cũng như gia tăng mức độ độc lập, tự chủ nền kinh tế là xu thế của các quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn đã và đang đặt ra những cơ hội và thách thức cho nền kinh tế các nước trong đó có Việt Nam.

Tiếp nối thành công các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thường niên, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hà Nội, và các đối tác quốc tế: Trường Đại học Sofia (Bulgaria), Trường Đại học Busan (Hàn Quốc), Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và thách thức”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn uy tín để trao đổi chuyên môn, học thuật để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các bên liên quan phân tích, chia sẻ một cách chuyên sâu và toàn diện liên quan đến chủ đề hội thảo.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2024 tại Trường Đại học Hải Phòng. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý viết bài tham dự Hội thảo.

Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung:

- Lý thuyết về phát triển kinh tế bền vững (quan điểm, các mô hình, tiêu chí, tính tất yếu, điều kiện…);

- Thể chế, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước; cùng kế hoạch, chương trình các bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế bền vững;

- Xu hướng, kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam;

- Các nguồn lực phát triển kinh tế bền vững (các thành phần kinh tế; nguồn vốn, nhân lực, khoa học công nghệ…), thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong các lĩnh vực;

- Các chủ đề về chuyển đổi để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam;

- Các nội dung khác có liên quan.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trên file word, độ dài từ 5.000 từ đến 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN hoặc đăng tải trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng có chỉ số ISSN: 1859-2368 (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm).

Toàn văn bài viết gửi về Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển qua địa chỉ Email: khht@apd.edu.vn trước ngày 25/02/2024. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Lâm Thùy Dung – Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác - Điên thoại: 0976151198.

Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo là: 1.500.000 đồng/01 bài viết (Lệ phí đăng bài sẽ không được hoàn trả nếu bài viết bị từ chối đăng sau khi đã được phản biện). BTC không thu lệ phí đăng bài đối với các tác giả là cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học hiện đang làm việc tại các đơn vị đồng tổ chức.

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả!

Thư mời viết bài: Tải tại đây

Quy định viết bài: Tải tại đây