null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 4 NĂM 2024

content:

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 4 NĂM 2024
- Công văn chiêu sinh: https://drive.google.com/file/d/18TEI3qZ1KeW0hqHaUme3WYJMi2mgpUcK/view?usp=sharing

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển.
Địa chỉ: Phòng 813 Nhà Hiệu bộ - Học viện Chính sách và Phát triển. Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0974.202.528 hoặc 0964.579.119
Email: Trungtamboiduong@apd.edu.vn
Website: ctdc.edu.vn