null HỌC BỔNG SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ

content:

     Ban Tổ chức giải golf Swing for the Kids lần thứ 15 trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó học giỏi đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển!

     Chúc mừng các bạn sinh viên! Chúc các em học tập và rèn luyện tốt để trở thành công dân có ích đối với đất nước!

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Sinh viên Chảo Lở Mẩy K12 Khoa Kế toán - Kiểm toán (thứ 2 từ trái sang) nhận Học bổng