GIỚI THIỆU

 

              

                                                             Hình 1. Đội ngũ giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

           I. GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập vào ngày 08/01/2010, Bộ môn Ngoại ngữ (tên gọi ban đầu là Khoa Ngoại ngữ) có nhiệm vụ trang bị các kiến thức về ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chuẩn, đại học chất lượng cao và học viên bậc thạc sỹ và tiến sỹ của tất cả các chuyên ngành thuộc Học viện Chính sách và Phát triển. Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, Bộ môn Ngoại ngữ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Học viện. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tốt nghiệp từ các trường đại học đào tạo ngoại ngữ danh tiếng trong nước và quốc tế. Các giảng viên của Bộ môn đều là những thầy cô nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể Bộ môn Ngoại ngữ liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển và nhiều thành tích khen thưởng khác.

Các chương trình đào tạo của Bộ môn Ngoại ngữ trang bị cho người học một nền tảng kiến thức vững chắc về ngoại ngữ, chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp, khuyến khích sinh viên thực hành để nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình giảng dạy được thiết kế bám sát chuẩn đầu ra và nhu cầu thực tiễn của xã hội, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin mới, hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh như hội thảo chuyên đề, trải nghiệm thực tế, English Contest, câu lạc bộ tiếng Anh (AEC) cũng được tổ chức đa dạng và thường xuyên nhằm cung cấp môi trường thực hành tiếng cho sinh viên.

Ngày 4/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học Ngành Ngôn ngữ Anh. Quyết định này đã đánh dấu một trang mới trong sự phát triển của Bộ môn Ngoại ngữ, thể hiện sự nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, giảng viên trong Bộ môn. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng hướng đến việc đào tạo cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Với những cố gắng không ngừng, Bộ môn Ngoại ngữ quyết tâm từng bước trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh trong nước và quốc tế.

          II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Ban Giám đốc và Hội đồng trường.
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo yêu cầu của Học viện) theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.
  • Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn quản lý;
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu đào tạo của Học viện);
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ, lập kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu;
  • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Bộ môn theo chủ trương của Học viện;
  • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

          III. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 TT

   Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Thị Hoa

Phụ trách BM

0983.820.898

dohoa@apd.edu.vn

2

Phạm Thị Diệu Linh

Phó BM

0904.430.055

linhpd@apd.edu.vn

3 Tống Hưng Tâm Giảng viên  0912664780 thtam@apd.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Mến

Giảng viên

0982.373.461 

hongmen1105@apd.edu.vn

5

Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

0977.565.196

hadt@apd.edu.vn

6

Cao Thu Hằng

Giảng viên

0962.345.346

hangctpr@gmail.com 

7

Phạm Thị Hà

Giảng viên

0389698286

hapt@apd.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giảng viên

0984528604

thuyduongnguyen@apd.edu.vn 

9

Trịnh Thị Ngọc Hân Giảng viên

0936136268

trinhngochan@apd.edu.vn

10 Nguyễn Thanh Hà Giảng viên 0981.448.320 nguyenthanhha150198@apd.edu.vn

         IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Ngành ngôn ngữ Anh- Chuyên ngành tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh:              Mã ngành: 7220201

Download file tại đây  2. Các học phần tiếng Anh do Bộ môn Ngoại ngữ đảm nhiệm.

2.1  Hệ Đại học chuẩn

2.1.1 Học phần tiếng Anh trong Kinh doanh

Đề cương chi tiết học phần tiếng Anh trong Kinh doanh.

2.1.2 Học phần tiếng Anh cơ bản.

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh Cơ bản 1

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh Cơ bản 2

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh Cơ bản 3

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh Cơ bản 4

 

2.2 Hệ chất lượng cao

 Tiếng Anh IELTS

Đề cương chi tiết học phần IELTS 1

Đề cương chi tiết học phần IELTS 2

Đề cương chi tiết học phần IELTS 3

Đề cương chi tiết học phần IELTS 4

V. QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH & QUY ĐỊNH QUY ĐỔI ĐIỂM

               1. QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

           V1. Quyết định số 687/QĐ - HVCSPT ngày 7/9/2021 về việc quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

        V2. Quyết Định Số: 1210/QĐ-HVCSPT ngày 25 tháng 9 năm 2023 Về việc quy đổi điểm học phần tiếng Anh và xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển
Download tại đây

              2. QUY ĐỊNH QUY ĐỔI ĐIỂM

          V.1. Quyết định 63/QĐ - HVCSPT ngày 29/01/2018 về việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

          V.2. Quyết định số 803/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2018 về việc Quy định quy đổi điểm các học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

         V.3. Quyết định số 640b/QĐ - HVCSPT ngày 23/8/2021 về việc Quy định quy đổi điểm học phần Tiếng anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

         V4. Quyết Định Số: 1210/QĐ-HVCSPT ngày 25 tháng 9 năm 2023 Về việc quy đổi điểm học phần tiếng Anh và xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển
Download tại đây

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ 

TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Học viện cùng nhóm triển khai Đề án mở mã ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh trong buổi thẩm định Đề án

 

Hình ảnh: Ban Giám đốc chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và xin ý kiến chuyên gia về việc mở mã ngành Ngôn ngữ Anh với sự tham gia của lãnh đạo khoa ngoại ngữ của 6 trường đại học lớn

(ĐH Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Bách khoa, Thương mai, Học viện Tài chính và Học viện Báo chí tuyên truyền)

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu sách Biên dịch 1 thuộc Đề án Ngoại ngữ (tháng 12.2022)

Hình ảnh: Các thầy cô giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển và Bộ môn Ngoại ngữ tham dự lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Hình ảnh: Các giảng viên bộ môn Ngoại ngữ chúc mừng NCS, ThS. Đỗ Thi Hoa đạt giải Nhì cuộc thi "Giờ giảng truyền cảm hứng" được tổ chức nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

 

                           Hình ảnh: Một số hình ảnh đội ngũ Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ và sinh viên

 

Hình ảnh: Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện

Hình ảnh: Các cuộc thi tiếng Anh do Khoa Ngoại ngữ và Câu lạc bộ Tiếng Anh AEC tổ chức cho sinh viên toàn Học viện

Hình ảnh: Khen thưởng các sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi English Olympiad

 

Hình ảnh: Đoàn thực tập sinh đến từ trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH quốc gia Hà Nội 

         VII. ĐỊA CHỈ

          Bộ môn Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển

          P203 - Nhà C  - Khu đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội.

          Số điện thoại phòng: 024 37957354

          Hotline/Zalo:

          Facebook: https://www.facebook.com/khoangoaingu.apd