null Lịch công tác tuần từ ngày 26/12 đến hết ngày 01/01/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/12/2022 đến 01/12/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/12/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Ban Giám đốc Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 27/12/2022) 
9h00 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với Trung tâm HTĐT Toàn thể chuyên viên và người lao động Trung tâm HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 28/12/2022)
Thứ Năm (ngày 29/12/2022)
8h30 Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai kế hoach tuyển sinh năm 2023 BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, nhóm thường trực XTTS năm 2022, cán bộ, giảng viên không có giờ giảng. Chương trình TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308  
13h30 Giám đốc dự Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ     ĐH Kinh tế quốc dân  
13h30 Họp triển khai công tác Hội diễn văn nghệ chào mừng 15 năm ngày thành lập HV BTC, đại diện các tiết mục biểu diễn Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
14h30 Làm việc với nhóm tình nguyện viên đón đoàn quốc tế của Học viện  PGĐ Thế Hùng, Lãnh đạo P. QLKH&HT, Bộ môn Ngoại ngữ và nhóm TNV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Làm việc với công ty HELLOMRKINOBI PTE. LTD về thỏa thuận hợp tác hỗ trợ sinh viên  Phòng QLKHHT, Khoa QTKD Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Online qua zoom
 ID: 321-123-8668
Pass: 123456
 
Thứ Sáu (ngày 30/12/2022)
13h30 Họp đảng ủy Các đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 31/12/2022)
19h00-22h00 Chương trình "Tự hào Việt Nam - New year concert 2023" Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được cử đi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sân Đoan Môn, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long  
Chủ nhật (ngày 01/01/2022)