null Lịch công tác tuần từ ngày 09/01 đến hết ngày 15/01/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/01/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 10/01/2023) 
13h30 Sinh hoạt tháng 12/2022, triển khai công tác tháng 01/2023 - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2 Đảng viên nộp cam kết tu dưỡng, nêu gương
Thứ Tư (ngày 11/01/2023)
8h30 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư  Thành viên HĐ gồm các đ/c: GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Thế Vinh, TS. Bình, TS. Luận, TS. Trúc, TS. Đức, TS. Đông, Thu Huyền
Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp đầu Xuân Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện Công đoàn, đoàn thanh niên, cán bộ hưu trí Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
11h30 Gặp mặt cán bộ, giảng viên nhân dịp đầu Xuân Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên, khách mời     Căng tin Học viện
Thứ Năm (ngày 12/01/2023)
10h00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học đợt 4 năm 2022 Thành viên HĐ theo QĐ số 125/QĐ-HVCSPT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 5 định kỳ tháng 01 và Lễ kết nạp đảng viên  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 5 Bí thư Chi bộ 5
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 13/01/2023)
9h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 và Lễ kết nạp đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 14/01/2023)
20h00 Khoa Kinh tế làm việc với sinh chưa tốt nghiệp các khóa 6,7,8,9 Khách mời: PGĐ Vinh, Lãnh đạo P.QLĐT, BM Ngoại ngữ, CVHT khoa KT và sv chưa tốt nghiệp Trưởng khoa KT
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trực tuyến Zoom 6450236088, pass 123456
Chủ nhật (ngày 15/01/2023)