null Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 đến hết ngày 22/01/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/01/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 PGĐ Ngô Văn Giang làm việc với Trung tâm CNTT, TV&TT Toàn thể chuyên viên TT CNTT,TV&TT Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 17/01/2023) 
9h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên và các đ/c trong Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 18/01/2023)
9h00 Họp với USAID Giám đốc Nguyên, PGĐ Thế Hùng, đại diện Phòng QL KH&HT, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 19/01/2023)
Thứ Sáu (ngày 20/01/2023)
Thứ Bảy (ngày 21/01/2023)
Chủ nhật (ngày 22/01/2023)